Disclaimer

Disclaimer

www.oshop.nu (Kamer van Koophandel: 50991477), hierna te noemen O Shop, verleent u hierbij toegang tot www.oshop.nu en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
O Shop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
O Shop spant zich in om de inhoud van www.oshop.nu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.oshop.nu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van O Shop.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.oshop.nu geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met O Shop. Voor op www.oshop.nu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan O Shop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij O Shop en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van O Shop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.